Digital Collections: Sweden

All of the following collections can be downloaded for free via Google Books.

 

Original:

Afzelius, Arvid August. Svenska folkets sago-häfder: Fäderneslandets historia, sådan hon lefwat och till en del ännu lefwer i sägner, folksånger och andra minnesmärken: Till läsning för folket. 11 vols. Stockholm: Zacharias Haeggström, 1839–1870.

Bäckström, Per Olof. Svenska folkböcker: Sagor, legender och äfventyr efter äldre upplagor och andra källor utgifne jemte öfversigt af svensk folkläsning från äldre till närvarande tid. 2 vols. Stockholm: A. Bohlins Förlag, 1845–1848.

Djurklou G. “Sagor i svenska landsmål 1–4”. Nu: Månadsskr. utg. af J. Grönstedt I (1874–1875): 220–223, 291–292, 355–357 and II (1876): 41–45, 68–71.

Djurklou, G. “Sagor i svenska landsmål”. Svenska fornminnesföreningens tidskrift 2 (1874): 147–157.

Djurklou, G. Sagor och äfventyr berättade på svenska landsmål. Stockholm: C. E. Fritze’s K. Hofbokhandel, 1883.

Hofberg, Herman. Svenska folksägner samlade samt försedda med historiska och etnografiska anmärkningar med teckningar af svenska konstnärer. Stockholm: Fr. Skoglunds förlag, 1882.

Hyltén-Cavallius, Gunnor Olof. Wärend och wirdarne: Ett försök i svensk Ethnologi. Stockholm: P. A. Norstedt, 1863.

Wigström, Eva. Folkdiktning: Visor, sägner, sagor, gåtor, ordspråk, ringdansar, lekar och barnvisor: Samlade och upptecknade i Skåne. København: Karl Schönbergs bokhandel, 1880.

 

English Translations:

Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof, and Stephens, George. Old Norse Fairy Tales: Gathered from the Swedish Folk. Trans. Albert Alberg. London: W. Swan Sonnenschein and Co, n.d. [1882].

Thorpe, Benjamin. Northern Mythology: Comprising the Principal Popular Traditions and Superstitions of Scandinavia, North Germany and the Netherlands. 3 vols. London: Edward Lumley, 1851–1852.

Thorpe, Benjamin. Yuletide Stories: A Collection of Scandinavian and North German Popular Tales and Traditions from the Swedish, Danish and German. London: Henry G. Bohn, 1853.