Digital Collections: Finland

All of the following collections can be downloaded for free via Google Books.

 

Original:

Rancken, J. Oskar I. Några prof af folksång och saga i det svenska Österbotten. Helsingfors: Finska fornminnesföreningen, 1878.

Rancken, J. Oskar I., Förteckning öfver folksånger, melodier, sagor och äfventyr från det svenska Österbotten, i handskrift samlade af d:r J. O. I. Rancken. 2 vols. Nikolaistad [Vaasa]: Publisher not known, 1874–1890.

Salmelainen, Eero (ed.). Suomen kansan satuja ja tarinoita. 4 vols. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapaino, 1852–1866.

German Translations:

Russische Volksmärchen in den Urschriften gesammelt und ins Deutsch übersetst von A. Dietrich, mit einem Vorwort von Jac. Grimm. Leipzig: Weidmann, 1831.